• Kjell O. Bjerga og Kjell M. Olsen i Søemandsforeningen er leie av at det ikke skjer noe med krigsseilermonumet i Stavanger. foreningen vil derfor bidra med en stor pengegave. Fredrik Refvem

Saken om krigsseilermonument må landes nå

LEDER: Stavanger må snart gjøre noe for å hedre krigsseilerne. Milliongaven fra Søemandsforeningen kan hjelpe, men heller ikke den er uproblematisk.