• Paradis-tomta er ekstremt attraktiv og sentral. Det er åpenbart at den må utnyttes på en god måte. Å la dette området ligge brakk er uansett ikke noe alternativ, påpeker Aftenbladet. Jon Ingemundsen

Vi må si ja til framtidsbyen

Leder: Skal det fortettes, skal vi lage framtidsbyen på Nord-Jæren, må vi faktisk akseptere at det blir bygget nytt.