Storebror er nervøs

AFTENBLADET MENER: Det er overhodet ikke overraskende at Bergen frykter legeutdanning i Stavanger. Kampen om knappe ressurser vil holde konflikten mellom de norske universitetene varm.

Et fullverdig medisinstudium i Stavanger skaper grå hår i hodet hos de etablerte universitetene. Det er ingen nyhet, for kampen står om knappe budsjetter.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Khrono, som er Norges ledende nettsted for nyheter om høyere utdanning, bragte lørdag et intervju med Kjell Bernstrøm, som går av som direktør for Universitetet i Bergen (UiB). I intervjuet beskriver Bernstrøm Stavanger og de andre «nye» universitetene i Norge som en strategisk trussel mot UiB og forteller at det er «tatt grep» for å demme opp for en fullverdig medisinutdanning i Stavanger.

Bernstrøm, som har vært direktør for UiB siden 1997, fortjener ros for å ikke legge bånd på seg. Altfor mange ledere pakker budskapet inn i slike lokaliseringssaker. Men det er også typisk at en slik ærlighet først manifesterer seg i et avskjedsintervju.

I 1997, da Bernstrøm altså startet i jobben, var det fire universiteter i Norge. Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Svært mange på og rundt disse fire institusjonene mener at slik burde det også ha fortsatt.

Stavangers status som universitetsby kom som resultat av årelangt politisk arbeid og med mange av de regionale utviklingsaktørene i sving. Rogalandsbenken på Stortinget, SR-Bank, Lyse-konsernet og Aftenbladet støttet alle helhjertet opp om prosjektet. Det gjør Aftenbladet fortsatt, inkludert kampen om medisinstudium i byen.

Parallellt med dette arbeidet jobbet de etablerte universitetene og deres støttespillere med sin egen strategi, som primært ville hindre alle nyetableringer, sekundært forhindre at disse nye universitetene skulle bli reelle utfordrere til de etablerte breddeuniversitetene.

Det var den sekundære strategien som ble vellykket. Budsjettene til de fire «gamle» universitetene har hele tiden fortalt om et A- og B-lag i den norske universitetsfloraen.

Motstanden mot et fullverdig medisinstudium i Stavanger er dermed fullstendig i tråd med en strategi som er mer enn 20 år gammel, og som alltid handler den om kamp om knappe ressurser. Er Norge et stort nok land til å kunne opprette og vedlikeholde enda flere utdanningstilbud?

Det er allerede klart at Norge vil ha behov for å utdanne flere leger. En voksende befolkning og flere eldre vil kreve økt innsats i helsesektoren. Universitetssykehuset i Stavanger er i dag tilknyttet Bergen, ikke Stavanger. Samlokaliseringen av sykehuset og universitetet i Stavanger er ledd i strategien for høyere status.

Bernstrøm sier at han er bekymret for at en utvanning av universitetsstatusen kan true finansieringen av forskning på de etablerte universitetene. Det har han trolig grunn til. Hvis den statlige potten av midler til forskning og høyere utdanning ikke økes, vil kampen mellom universitetene bare hardne til ytterligere.

Motstanden mot et fullverdig medisinstudium i Stavanger er fullstendig i tråd med en strategi som er mer enn 20 år gammel
Publisert: