Alvorlig, Sandnes!

AFTENBLADET MENER: At det finnes barn i Norge, i Sandnes, som ikke bor på en fast adresse, er nesten ikke til å tro.

Tallet på bostedsløse stiger i Sandnes. Det er foreldre med omsorg for barn blant dem.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Antallet bostedsløse øker i Sandnes. Og mens 80 prosent av de bostedsløse i byen i 2016 var rusavhengige, er det tallet nå på 55 prosent. Det betyr at det også er flere andre som sliter. I rene tall er 140 personer registrert uten fast bolig, 77 av dem er rusavhengige. 45 personer er foreldre, og noen av disse har delt har omsorg for barn under 18 år. Og bostedsløs betyr ikke bare at du ikke eier din egen bolig, nei, det betyr at du heller ikke leier bolig, eller har fått tildelt bolig av kommunen, men bor midlertidig eller tilfeldig litt her og litt der.

At det finnes barn blant de bostedsløse, er nesten ikke til å tro. Alle barn må få ha et fast sted å bo.

Lav inntekt skal være hovedårsaken til det økende tallet bostedsløse i byen. Koordinator Maria Vestersjø, som jobber i Hjerte for Sandnes, sier de oppfatter psykiske lidelser som en økende grunn til at flere er uten bosted. Hun forklarer videre at å ha en bolig kan være krevende, man må vaske, lage mat og ha kontroll på økonomien. Mange utleiere velger leietakere som ikke har sosiale utfordringer, dårlig boevne eller en problematisk psyke.

Kommunedirektøren i Sandnes, Bodil Sivertsen, mener også det er alvorlig at antallet personer uten fast bopel øker, men sier kommunene «følger tett med på utviklingen.» Hun viser også til at Sandnes har vokst kraftig de siste årene, og dermed har også storbyutfordringer som rus og psykiatri fulgt med.

Sivertsen påpeker at de fleste bostedsløse skal ha blitt tilbudt en kommunal løsning, men takket nei. De vil heller bo hos venner og bekjente, eller de vil ikke være en del av systemet.

Det holder ikke på noen måte. Sandnes er verst i landet. De har flere bostedsløse per innbygger enn alle de andre blant de ti største kommunene i Norge. Flere enn både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Og i alle disse ni andre store kommunene er tallet på vei nedover. I Sandnes stiger det.

Det er selvsagt svært uheldig for barn å vokse opp under så ustabile forhold som manglende fast bopel gir. Og når barn er blant dem som står uten fast bopel, hvordan kan kommunen mene at de «følger utviklingen tett»? Står de og ser på?

Sivertsen skal legge fram økonomiplanen for Sandnes på fredag, der det økende antallet bostedsløse vil få sin egen post. Her må Sandnes også se til andre byer og be om råd. Barn skal ha et fast sted å bo.

Publisert: