Riktig signal

AFTENBLADET MENER: At forsvarssjefen ber om ekstern gjennomgang både av varslingsordningen og av enkeltsaker, sender forhåpentligvis et sterkt signal nedover i rekkene.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ha ekstern gjennomgang av Forsvarets varslingsordning.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

«Enhver sak som rokker ved tilliten internt i Forsvaret og tilliten mellom Forsvaret og befolkningen eller myndighetene gjør at vi får dårligere operativ evne,» sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til VG tidligere i sommer. Derfor kaller han også alle varslingssakene vi den siste tiden har hørt om, for en krise. Det har han selvsagt rett i.

VG fortalte i vår om sersjanten som flerfoldige ganger hadde snikfilmet en 25 år gammel kvinnelig soldat i dusjen. Han hadde 38 videoer av henne. Han ble dømt, og har ikke lenger lederansvar, men en annen jobb i Forsvaret. Graden sin har han beholdt. NRK har siden skrevet om en rekke varslingssaker, blant annet at flere kvinner varslet mot en oberst, som fortsatt har en høyere stilling i Forsvaret. Ifølge NRK fikk han opprinnelig en refs, men denne ble senere trukket tilbake, og erstattet med en skriftlig advarsel.

I fjor viste Forsvarets egen kartlegging at halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, mens hver tredje kvinne i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Forsvarssjefen har den siste tiden mottatt i snitt åtte varsler hver dag. I juni overleverte han en statusrapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Der skriver Forsvaret selv at varslingsordningen i og for seg fungerer, for folk vet hvor de skal varsle. Men de erkjenner også at den har svakheter, at det er forskjell i håndtering av varslene og konsekvensene av varslene, og at det ser ut til at varslerne ikke alltid blir godt nok ivaretatt. Kristoffersen har bedt om en ekstern gjennomgang av ordningen.

Fredag bekreftet Forsvaret at de også vil la eksterne se på enkeltsaker, og avgjørelsene i disse. Har konsekvensene blitt riktige? Står de i forhold til hverandre?

Varsler om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret er ikke noe nytt. De har med jevne mellomrom sagt at de skal jobbe med nødvendige holdningsendringer der det trengs. I et miljø der tillit i alle ledd er helt avgjørende, og der et strengt hierarki fra ledelse til menig soldat skal garantere raske og riktige handlinger, er det helt nødvendig å få uvesenet helt bort. At forsvarssjefen ber om ekstern gjennomgang både av systemet og av enkeltsaker, sender forhåpentligvis et sterkt signal nedover i rekkene. Men skal det bli mer enn det, bør ikke den eksterne rapporten, når den kommer en gang til våren, forsvinne i en skuff. Nødvendige, konkrete endringsforslag må gjennomføres og følges opp.

Publisert: