• Domstoladministrasjonen og direktør Sven Marius Urke (bildet) gjør nå et prisverdig arbeid for å styrke meddommerinstituttet. Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dømt av ikke så veldig like menn og kvinner

LEDER: Hvit, halvgammel og velutdannet. Det er fellesnevneren for likemennene og -kvinnene som oppnevnes som meddommere.