• Russen som var samlet i Kongeparken i helgen oppførte seg tilnærmet eksemplarisk. Carina Johansen

Grei russ, fint treff

LEDER: I helgen var 14.000 russ samlet til landstreff i Kongeparken. I følge politiet blir de greiere og greiere for hvert år.