• Hvis Bymiljøpakken skal ha legitimitet, er det selvsagt helt avgjørende at bilistene kan stole på den tekniske løsningen for innkreving av bompenger og rushtidsavgift. Derfor må problemene med registrering løses umiddelbart, ellers må bommene settes ut av drift til problemet er løst, mener Aftenbladet. Jarle Aasland

Aftenbladet mener: Skandaløst bomtrøbbel

Leder: De tekniske problemene til bomstasjonene på Nord-Jæren er fullstendig uakseptable. Slike hendelser truer legitimiteten til hele bomprosjektet.