Aftenbladet mener: Byvektere er et bomskudd

Leder: Forslaget om å bruke vektere til å forhindre vold i sentrum nattestid er velment, men dårlig.

Publisert: Publisert:

Bare politiet har myndighet til å bruke makt mot borgere. Slik må det også være, mener Aftenbladet.m Foto: Jon Ingemundsen

  • Leder
  1. Leserne mener

Etter at en ung mann ble utsatt for det som framstår som blind vold i Stavanger sentrum i vår, tok Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen til orde for å innføre en ordning med byvektere i sentrum på kvelds- og nattestid.

Han har også stilt spørsmål om dette i kommunalutvalget for miljø og utbygging, og mener at ordningen kan finansieres gjennom kommunens inntekter fra utleie av uteareal til serveringsstedene langs Vågen.

LES OGSÅ:

Les også

Masseslagsmål i Stavanger sentrum

Les også

Vil ha byvektere i sentrum for å få bukt med grov vold

Forslaget er helt sikkert velment, men likevel mener vi at det er dårlig.

For det første vil ikke slike vektere kunne gripe fysisk inn mot personer som utagerer. Det er det bare politiet som kan gjøre, og slik må det selvsagt også være. Det er uakseptabelt med enhver form for «borgervern», uansett hvor gode hensikter man måtte ha.

For det andre finnes det allerede en veletablert, frivillig ordning med natteravner som patruljerer sentrum og har god kontakt med politiet og ungdomsmiljøer som er regnet å ha forhøyet risiko for vold.

For det tredje er alle utesteder allerede pålagt å ha uniformerte vektere med opplæring. Disse samarbeider vanligvis godt med politiet og melder fra om situasjoner som kan utvikle seg til en sak for politiet.

Og for det fjerde er politiet allerede svært synlige i bybildet i sentrum, særlig i helgene når mesteparten av bråket finner sted.

Det er heller ingen grunn til å overdramatisere situasjonen. Som politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen påpeker, er det trygt å ferdes i Stavanger sentrum dersom man oppfører seg ordentlig. Risikoen for å bli utsatt for blind vold i Stavanger sentrum er svært liten.

Den grunnleggende misforståelsen i Moi Nilsens argument for byvektere er at han mener de kan gripe inn i konflikter på en annen måte enn natteravnene, eller for den saks skyld tilfeldige forbipasserende. Det kan de ikke. Men de kan, som alle andre, jobbe med å forebygge og dempe gemyttene hvis det har oppstått en situasjon.

Det viktigste arbeidet mot voldshendelser i sentrum skjer gjennom forebyggende arbeid i regi av politiet og uteseksjonen. Særlig i området rundt Byterminalen i Stavanger er det bekymringsfullt at det har fått etablere seg ungdomsgjenger som ikke har noe der å gjøre.

Publisert: