• Kjell Ingolf Ropstad ble valgt til ny leder av KrF på landsmøtet forrige helg. Marie von Krogh

KrFs inkonsekvente familiepolitikk

LEDER: På den ene siden vil KrF gi familiene valgfrihet, og på den andre vil de styre den.