Blir politifolkene våre riktig brukt?

AFTENBLADET MENER: Tillit mellom folk, og tillit mellom folk og myndigheter er limet i vårt samfunn. Tilgjengelig politi er en del av den tilliten.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og politimester i Sør-Vest, Hans Vik, må håndtere frustrasjonen rundt politireformen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Nærpolitireformen skulle sørge for at ressursene i politiet skulle bli brukt til det beste for alle innbyggere, uavhengig av hvor de bor. Reformen hadde svært ambisiøse mål, som bedre beredskap, sterkere fagmiljøer og mer lokal tilstedeværelse.

Sterkere fagmiljøer på områder som nettkriminalitet og sedelighetssaker er selvsagt både velkomment og nødvendig. At politiet nå er tilgjengelig som nettpatrulje døgnet rundt, er også en nødvendig modernisering. Politimester Hans Vik i vårt distrikt holder også fram felles straffesaksinntak (FSI) som en vellykket nyskapning. FSI skal sørge for at alle straffesaker får lik behandling, uansett hvor i distriktet du bor.

I medarbeiderundersøkelsen blant politiansatte i Sør-Vest politidistrikt, slaktes reformen. Det er særlig ambisjonen om et mer synlig og tilgjengelig politi som får tyn.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), støtter politifolks bekymring. «Politiet har ikke blitt mer tilgjengelig», sier hun til Aftenbladet, og legger til at et synlig og tilgjengelig politi er svært viktig for våre innbyggere. Hun er særlig bekymret for saker som gjelder vold og annen kriminalitet blant ungdom.

Nylig tok det to timer fra det ble meldt fra om et ungdomsran til politiet kunne komme. Det er et anekdotisk eksempel, men det er ille. Tenåringer skal kunne bevege seg i gatene uten frykt i dette landet, men det er også her politiet sliter mest med reformen, som nå omtales uten forstavelsen «nær-». Hendelser som er veldig alvorlige for dem det gjelder, men som ikke når opp blant de alvorligste sakene politiet får melding om, er viktige for folks oppfatning.

Politiet er spesialisert og profesjonalisert. Det er også både akademisert og byråkratisert. Det er mulig vi bør få betjenter på gatenivå, kanskje uten bachelorgrad, men med fagbrev og en viss «streetsmartness»?

At de ansatte i Sør-Vest mener at reformen ikke virker, betyr likevel ikke at ting er blitt verre. Mye er blitt bedre, men reformen kan ha framstått som for ambisiøs, med dertil tilhørende frustrasjoner.

At en reform var nødvendig, er det ingen grunn til å tvile på. Men når det i vårt distrikt siden 2016 har blitt rundt 90 færre politifolk, må regjeringen se nærmere på om de har lagt ambisjonene for høyt. Uansett farge på regjering er folks tillit til hverandre og til myndighetene limet i samfunnet vårt. Tilliten til at politiet er til stede når det trengs, er en viktig del av dette.

Publisert: