Tomme argumenter mot vern

AFTENBLADET MENER: Motstanden mot nasjonalparker i Rogaland er forståelig, men den bygger på et falskt premiss. All erfaring viser nemlig at lokalpolitikere ikke klarer å forplikte seg til å verne natur.

Viglesdalsvatnet i Hjelmeland kommune. Her er det foreslått nasjonalpark, men kommunen sier nei.
 • Leder
Publisert: Publisert:

Preikestolen i Strand, Viglesdalen i Hjelmeland og Kvitladalen–Bjordalen i Bjerkreim er alle aktuelle som nye nasjonalparker. Nå stanser arbeidet med vern, i alle fall i denne omgang.

Torsdag sendte Miljødirektoratet en faglig vurdering av nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. I denne oversikten er de tre områdene i Rogaland vraket i denne omgang. Miljødirektoratet har lyttet til protester fra kommunene, fordi departementet har understreket at det må være lokal aksept.

I Norge er det bare Rogaland og det indre Østlandet som ikke har noen områder med status som nasjonalpark. Av Norges 47 nasjonalparker ligger 20 nord for Trondheim.

Protestene fra de berørte kommunene og grunneierne har vært forutsigbare. For det er ikke tvil om at et vedtak om nasjonalpark ville ha ført til begrensninger for annen virksomhet i disse områdene. For eksempel bygging av veier, nydyrking, kraftutbygging eller hyttebygging.

Men motstanden er ikke bare forutsigbar, den er også til en viss grad forståelig. Distriktskommuner med attraktiv natur frykter med rette å bli påtvunget restriksjoner som vil sette fortgang i de negative tendensene de allerede sliter med, i form av synkende folketall og manglende næringsutvikling.

Derfor er det all grunn til å lytte når grunneiere og lokale folkevalgte ber om løsninger som kan forene behovet for vern og behovet for vekst.

Samtidig er det en stor og grunnleggende svakhet ved argumentasjonen til motstanderne av nasjonalpark. De hevder at kommunene selv er best i stand til å veie vekst og vern opp mot hverandre. Det er dessverre beviselig feil.

Natur med stor verneverdi og uerstattelig matjord bygges ned sak for sak, vedtak for vedtak. Og det er i kommunene dette skjer. Uten et overordnet forvaltningsnivå i form av fylke og stat ville langt større skade allerede ha skjedd.

Så den lokale motstanden mot forpliktende vernevedtak er altså sterk, men samtidig sies det at viljen til forsvarlig forvaltning, inkludert vern, likevel er til stede. Da er tiden moden for å vise dette i praksis.

Vi etterlyser forpliktende og bindende vedtak om vern på kommunalt nivå. Bare slike vedtak kan gi kraft til argumentet om at «dette fikser vi best selv». Og for hvert nye, lokale vedtak om veibygging, hyttefelt eller andre inngrep, uten tilsvarende og forpliktende vedtak om vern, undergraver distriktskommunene sine egne argumenter.

Motstanderne hevder at kommunene selv er best i stand til å veie vekst og vern opp mot hverandre. Det er dessverre beviselig feil

Les også

 1. Stopper arbeidet med tre nye nasjonalparker i Rogaland

 2. Utreder nye nasjonalparker i Rogaland: – Jeg sliter med å se fordelene

 3. Nasjonalpark er det riktige valget

 4. Aftenbladet mener: Vi trenger nasjonalparker

Publisert:
 1. Nasjonalpark
 2. Rogaland
 3. Naturvern
 4. Miljødirektoratet
 5. Klima- og miljødepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Birgitte-saken: Vil avklare siktedes psykiske tilstand

 2. Stavanger-kvinne blir historisk

 3. Dette er gjenstandene som førte til at politihuset var stengt en hel dag

 4. Pfizer: Oppfriskningsdose gir god beskyttelse mot omikron

 5. Hvor bor de rikeste i din kommune?

 6. John Arne Riise blir trener for kvinnelag i Rogaland