Viktig debatt om Pedersgata

AFTENBLADET MENER: Debatten om utviklingen av Pedersgata er frisk, engasjert, viktig og stort sett saklig. Akkurat slik bør det være.

Ja, hvordan skal byen se ut? Debatten om utviklingen i Pedersgata er engasjert, saklig og vikig, mener Stavanger Aftenblad.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

En regionavis som Aftenbladet skal være en arena der ulike meninger kan brytes mot hverandre. Å legge til rette for en opplyst diskusjon er en helt sentral del av det samfunnsoppdraget mediene har.

Debatten om utviklingen av Pedersgata og Nytorget i Stavanger sentrum har omtrent alle de kjennetegnene en god debatt skal ha. Engasjementet er stort, argumentene er stort sett saklige, og saken som debatteres er viktig for flere enn dem som deltar i debatten.

Gjennom selskapet Pedersgata Utvikling AS har eiendomsutvikleren Anders Ohm i løpet av få år blitt den dominerende aktøren i området, som fram til de siste årene har vært preget av frittstående huseiere og leietakere.

Mens Ohm og hans støttespillere peker på at Pedersgata og Nytorget på denne måten har blitt et såkalt «transformasjonsområde» med nye og spennende restauranter og butikker, peker kritikerne på at denne transformasjonen også innebærer at strøket mister viktige kvaliteter. Små leietakere blir presset ut på grunn av økte priser. Beboere klager på at de nye byggene som oppføres, bygges på dispensasjon fra den reguleringsplanen som gjelder for området.

Denne siste debatten er utløst av at Ohm nå har kjøpt Pedersgata 67, et eldre trehus på halvannen etasje. Dette ønsker han å erstatte med et mye større og mye høyere bygg, med serveringssted i første etasje. Nærmeste nabo er en barnehage.

Det er ikke det minste rart at naboene reagerer på Ohms planer. Bygget ser ut til å kunne bli dominerende, noe vi regner med at byggesaksavdelingen også har merket seg.

Pedersgata Utvikling har laget denne illustrasjonen som skal vise hvordan Pedersgata 67 kan bli seende ut. I dag står det et eldre trehus på halvannen etasje på tomta.

Det er gledelig at også byggesakssjefen i Stavanger kommune har kommet på banen i debatten. Det er viktig at byråkrater deltar i ordskiftet for å forklare hvordan virkeligheten tar seg ut fra deres synsvinkel.

Reguleringsplaner vedtas av politikere og tolkes av byråkrater. Men det er private aktører som bygger, tar den økonomiske risikoen - og fortjenesten. Dersom reguleringsplanen er streng, vil det være mindre attraktivt å investere. Og det er derfor planene åpner for adgang til å gi dispensasjon.

Vi er enige i at det ikke er heldig om én aktør får bli helt dominerende i et område. Men kan Ohm lastes for at han har satset der andre har sittet stille? Dessuten skal Ohm ha ros for at han personlig er en aktiv deltaker i debatten, der mange andre utviklere gjemmer seg bak advokater og arkitekter.

Engasjementet i denne saken er den beste garantien for at de beslutningene som blir fattet framover er basert på et så bredt grunnlag som mulig. Det fortjener Pedersgata og Nytorget.

Reguleringsplaner vedtas av politikere og tolkes av byråkrater. Men det er private aktører som bygger, tar den økonomiske risikoen - og fortjenesten
Publisert: