Sånn skal det ikke være

AFTENBLADET MENER: Faurefjell er et kroneksempel på hvordan en vindkraftutbygging på land ikke skal være.

Faurefjell vindkraftverk har vært en stridssak i Bjerkreim kommune i flere år.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Torsdag behandlet politikerne i Bjerkreim nok en gang planer som har splittet Bjerkreim kommune i årevis. Saken handlet om Faurefjell vindkraftverk.

Uansett utfall av saken, er historien om det som har skjedd på Faurefjell et eksempel på hvordan manglende regler for konsesjoner og tilfeldige avtaler med kommunene har ført til vindkraftutbygginger som aldri skulle ha funnet sted.

I tilfellet Faurefjell signerte først kommunestyret i 2014 en avtale med utbyggeren Norsk Vind som inneholdt løfter om både arbeidsplasser, penger og varmestue med toalett.

Etter mye fram og tilbake, gikk ordfører Kjetil Slettebø (Sp), i samråd med kommuneadministrasjonen, nylig inn i nye forhandlinger med utbyggeren uten verken et vedtak eller mandat fra kommunestyret.

Dette tilbudet om en ny utbyggingsavtale ble sendt politikerne mandag – tre dager før kommunestyrets møte.

Norsk Vind anslo nå blant annet totale inntekter og bidrag til kommunen på cirka 12 millioner kroner i året i 25 år, en slags betaling til kommunen for at utbyggeren kan rasere disse naturområdene.

Fortellingen om hvordan Faurefjell-saken kunne gjenoppstå og der nye lokale avtaler plutselig kunne dukke opp, er et tegn på at det er bra at et nytt konsesjonsregime er under utarbeiding.

I en stortingsmelding tidligere olje- og energiminister Tina Bru (H) la fram i juni 2020, var et av hovedpunktene at lokale myndigheter og innbyggere i kommunen skulle få større innflytelse.

Stortinget har nå bedt regjeringen om å innlemme landbasert vindkraft i plan- og bygningsloven for å gi kommunene økt medbestemmelse. Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) sa til E24 denne uken at et høringsnotat skal ut i sommer, og at Stortinget trolig vil få et lovforslag på bordet våren 2023.

Regjeringen bør i prosessen med å utarbeide det nye konsesjonsregimet også se nøye på kompensasjonsordningene for kommunene. Når systemene er som nå, at hver kommune skal forhandle dette direkte med utbygger, kan det lett oppstå interessekonflikter. Og avtaler som egentlig bare gagner utbygger kan fort legge grunnlaget for utstrakt utbygging av natur.

Noen har derfor tatt til orde for at disse avtalene bør være standardiserte.

Det nye konsesjonsregimet må nå på plass før NVE kan tildele flere konsesjoner. Dette kan ta lang tid, og det er ikke ventet at det vil komme nye vindkraftutbygginger på land før nærmere 2030.

Det betyr at Faurefjell-prosjektet er et av de siste under det gamle regimet. Og bra er det.

Publisert: