• Det er rett og slett ikke rom for å bruke skjønn nå. Forbudet mot åpen flamme er godt begrunnet og må respekteres, også av godt voksne menn som mener de selv vet best, mener Aftenbladet. Bildet er fra slokkingsarbeidet på Ombo, som nå har pågått i en uke. Jon Ingemundsen

Grillforbudet: Eneste rette er totalforbud, mener Aftenbladet

LEDER: «Det må jo gå an å bruke sunn fornuft», freser sinte motstandere av grillforbudet. Svaret på det er at sunn fornuft er å la grillen hvile nå, hvis den ikke er elektrisk.