Ikke glem det grønne skiftet

AFTENBLADET MENER: Oljeselskapene og AS Norge håver inn penger på olje- og gassvirksomheten sin. Da er det spesielt viktig å passe på at det grønne skiftet fortsetter kursen framover.

Havvind er noe av det norsk olje- og gassnæring bruker kompetansen sin på i det grønne skiftet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det kan bli 25 nye prosjekter og ny gassrekord på sokkelen i 2022, skrev analysebyrået Wood Mackenzie i en rapport nylig. De venter også en solid pengestrøm for selskapene.

Da koronakrisen startet for nesten to år siden, falt oljeprisen kraftig. Men så, i fjor høst, startet etterspørselen for fullt igjen, og oljeprisen har ligget på mellom 70 og 85 dollar per fat.

Sterk konkurranse om gass har også ført til ekstremt høye gasspriser i Europa og Asia. Dette har fått blant andre Equinor til å øke sin gasseksport.

Kostnadskuttene i tidligere nedturer, som har gitt en balansepris på under 30 dollar per fat, kombinert med sterke priser vil gi en kontantstrøm til selskapene på nivåer man aldri har sett før på norsk sokkel, ifølge Wood Mackenzie.

Det ligger an til at 25 prosjekter på norsk sokkel kan bli godkjent i år. Dette vil i tilfelle bety investeringer på over 260 milliarder kroner. Dette er mye på grunn av oljeskattepakken som ble vedtatt i Stortinget i 2020.

Norges Bank venter et fall i investeringene i olje og gass i år. Men så tror sentralbanken at investeringene skal opp i 2023 og 2024, med en vekst på henholdsvis 10 og 9 prosent.

Oljebransjen og oljeservicebransjen har de siste årene snudd seg i mer fornybar retning, og flere selskaper har store ambisjoner om å være med å utvikle nye næringer og forretningsområder i det grønne skiftet.

Det er lett å bli fartsblind når millionene renner inn for den delen av selskapene de kjenner best. Og det har skjedd før at investeringer i annet enn olje og gass har måttet vike for kjernevirksomheten.

Men både for at vi skal nå klimamålene, sikre oss en plass globalt i nye næringer i det grønne skiftet og sørge for at vi har flere bein å stå på også etter oljealderen er det viktig at selskapene klarer å tenke lenger fram enn bare neste kvartalsresultat. Og at en del av den økte kontantstrømmen brukes på investeringer i disse nye forretningsområdene.

Det er bra for AS Norge at milliardene renner inn. Men her må staten også klare å holde hodet kaldt og være en aktiv medspiller for å sørge for at satsingen på nye næringer får best mulig vilkår. Både for store og små selskaper.

Publisert: