• I Europa er rundt en femtedel av befolkningen enten uenige i eller tviler på at vaksiner er trygge. Pål Christensen

Vaksinemotstand er farlig

LEDER: Vaksinemotstandere utsetter ikke bare seg selv og sine barn for fare, men også resten av samfunnet.