Fortsatt mye å rette opp i for minoritetene

AFTENBLADET MENER: En av kjerneverdiene i en liberal rettsstat er at det styrende flertallet tar hensyn til mindretallet. Og til minoritetene.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ledes av Dagfinn Høybråten (foran i midten) og skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Dårlig behandling av minoriteter er en problemstilling som vi hører mye om fra totalitære stater, for eksempel om hvor dårlig Kina behandler uigurene, men Norge har heller ikke noen spesielt stolt historie her.

Les også

Planlegger demonstrasjon i Stavanger under Kina-besøk på 17. mai

Fem folkeslag har minoritetsstatus i Norge. Det gjelder jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og rom (sigøynere). Samene har urfolksstatus og en egen beskyttelse i Grunnloven.

En stortingsmelding om status for minoritetene gikk sist fredag gjennom statsråd. Meldingen gir en god gjennomgang av status når det gjelder rett og mulighet til å dyrke eget språk, egen kultur og egne tradisjoner for disse folkegruppene, men peker også på en rekke problemer de har i det daglige. Det handler om mer enn oppryddingen i fortiden.

Regjeringen skriver i meldingen at minoritetene ofte blir møtt med uvitenhet og at det derfor må være et mål i seg selv at flere kjenner til de nasjonale minoritetene. Spesielt er dette viktig som ledd i arbeidet med å motvirke fordommer og diskriminering og for å sikre likeverdige tjenester.

Forskjellige regjeringer har de siste 20–25 årene tatt et oppgjør med den offisielle politikken overfor minoritetene gjennom 18- og 1900-tallet. Forsnorskningspolitikk og manglende muligheter til å utvikle egen kultur, er blant syndene Norge har begått. Derfor er det investert i kulturinstitusjoner som gjør det mulig å dyrke eget språk og egen kultur . Noe er også forsøkt kompensert gjennom individuelle og kollektive erstatningsordninger, for eksempel overfor jøder som ble ofre for både holocaust og økonomisk likvidasjon under andre verdenskrig.

Romanifolk/tatere, som har vært en del av det norske samfunnet siden 1500-tallet, har også hatt en kompensasjonsordning. Gruppen har blitt utsatt for landsforvisninger, tvangssterilisering og bortadoptering av barn. Mange har også opplevd trakassering i lokalsamfunnene de bor i og har opparbeidet skepsis til barnevernet og andre offentlige institusjoner.

I fjor opprettet Stortinget noe så dramatisk som en sannhets- og forsoningskommisjon, som under ledelse av tidligere statsråd Dagfinn Høybråten skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.

Å legge til rette for at nasjonale minoriteter skal få delta i storsamfunnet på likeverdig vis, er ikke bare en internasjonal forpliktelse. Det er et moralsk pålegg til oss alle. Den ferske stortingsmeldingen og arbeidet sannhetskommisjonen nå gjør, er viktige bidrag til dette.

Les også

 1. For noen var det å bli tvangssendt til Jæren den verste straffen de kunne få

 2. Samiske rettigheter må også gjelde på Jæren

 3. Nortura endrer navn og design på Joika-emballasjen

 4. Hatefulle ytringer mot minoriteter bør ikke være forbudt, mener Fremskrittspartiet

Publisert:
 1. Samer
 2. Diskriminering
 3. Kultur
 4. uigurer

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet om gjenåpningsnatten: - Lenge siden vi har hatt det så travelt

 2. Slik ble gjenåpningen feiret i Fargegata: - Endelig!

 3. – Velkommen tilbake!

 4. Cuba-vibber blant palmer og blomsterflor på Sola

 5. De mener bildet er verdt millioner, og har kjempet i flere år for å få det slått fast. Til nå har de bare møtt mot­stand

 6. Denne nye hallen til 115 millioner har alt du kan tenke deg