Elbiler må betale mer

AFTENBLADET MENER: Det er på tide å stille noen ubehagelige spørsmål om bompenger. Dagens system for innkreving er i ferd med å bryte sammen.

Dagens bompengesystem er i ferd med å svikte helt. Det trengs nytenking om hvordan vi skal finansiere større samferdselsprosjekter, mener Aftenbladet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Et utvalg oppnevnt av Samferdselsdepartementet anslår at inntektene fra bomringene rundt de store norske byene vil falle med 23 prosent, eller rundt 1,4 milliarder kroner, de neste 10 årene, og dette til tross for at trafikken anslås å øke med 25 prosent fra dagens nivå.

Hovedproblemet med dagens regime er at det har ulike målsetninger. Bomstasjonene skal skaffe inntekter som finansierer nødvendige utbygginger, altså nye veier og kollektivløsninger.

Men samtidig har bymiljøavtalene som er inngått mellom storbyregionene og Staten som mål at trafikken skal ned, for å minske utslipp av klimagasser, for å få bedre luftkvalitet og for å gjøre veiene mer framkommelige for dem som er nødt til å kjøre.

Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det er vanskelig å kombinere behovet for høye inntekter i bommene med et ønske om minst mulig trafikk.

Det er åpenbart at dagens system ikke fungerer. Ikke minst fordi den formidable veksten i antall elektriske biler, en vekst som er skapt gjennom et svært kostbart system for subsidiering av slike kjøretøyer og en rekke særfordeler i form av gratispasseringer, billig parkering og så videre.

Dersom elektriske biler blir likestilt med biler med forbrenningsmotor, vil inntektsmulighetene i bomstasjonene naturligvis bli høyere. Men igjen frontkolliderer to gode formål.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at han på litt lengre sikt er åpen for å diskutere veiprising som et alternativ til bompenger. Veiprising betyr at man betaler på grunnlag av hvor langt man kjører, og er avhengig av at det blir mulig å overvåke hvor og når kjøretøyet er i bruk. Dette reiser selvsagt vanskelige problemstillinger knyttet til personvern og privatliv.

Når utvalget i tillegg foreslår å oppheve ordningen med timesregel og oppheve taket på antall betalte passeringer, sier det seg selv at dette vil utløse en ny storm av protester. Aftenbladet har lenge framholdt at det er et stort problem at bompenger er sosialt urettferdige, fordi de rammer dem med dårlig økonomi ekstra hardt. Oppheving av timesregelen og passeringstaket vil gi en helt urimelig belastning som det antakelig - og heldigvis - ikke er politisk vilje til å påføre innbyggerne.

Den mest rettferdige løsningen vil være at Staten i større grad fullfinansierer de viktigste prosjektene, og at alle som har inntekter, bidrar via skatteseddelen. Så lenge dette er politisk umulig, må elbiler begynne å betale på lik linje med andre biler.

Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det er vanskelig å kombinere behovet for høye inntekter i bommene med et ønske om minst mulig trafikk.
Publisert: