• Viglesdalen i Hjelmeland, her med Turistforeningens nye hytte i forgrunnen, kan bli nasjonalpark. Det er et forslag Aftenbladet støtter. Pål Christensen

Aftenbladet mener: Vi trenger nasjonalparker

Leder: Naturen i Rogaland er intenst utnyttet. Derfor trengs det et kraftigere vern av de mest verdifulle områdene som fortsatt er noenlunde uberørt.