Påbud om munnbind er en dårlig løsning

LEDER: Det fins andre veier ut av koronakrisen enn autoritære påbud og forbud, med tilhørende straffebestemmelser. Foreløpig har Norge klart å balansere mellom anbefalinger og pålegg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har her tatt på seg munnbind helt frivillig. Regjeringen må veie mange hensyn opp mot hverandre når de kommer med sine anbefalinger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Munnbind er i ferd med å bli kult. Det er verken skamfullt eller oppsiktsvekkende å bruke munnbind nå for tiden og det er selvsagt fritt fram å bruke dette plagget. Men det er ikke påbudt og de som lar være å bruke det, selv på T-banen i Oslo i ettermiddagsrushet, får verken bot eller fengselsstraff. Myndighetene har derimot anbefalt å bruke munnbind i disse situasjonene og ber folk ta ansvar selv.

Les også

Munnbind anbefales på fulle busser og tog i Oslo og i Indre Østfold

Les også

Nettmøte onsdag: Spør SUS om korona

Det bør fortsette på den måten. Selv om mange ivrer for å bytte ut munnbindanbefalingene med et landsomfattende påbud, vil dette ikke være riktig nå. De fleste endringer i atferden vår under pandemien bør fortsatt være basert på anbefalinger. Det er for eksempel ikke ulovlig å reise utenlands, men det kan i noen tilfeller være uklokt og karantenebestemmelsene ved hjemkomst er absolutte. Brudd på disse kan medføre sanksjoner.

Det samme gjaldt i perioden med hytteforbud og det er også knyttet sanksjonsmuligheter til brudd på forsamlingsreglene, utelivsbegrensningene og mange andre forhold. Mange syns likevel at dette ikke er tilstrekkelig og mener regjeringen bør innføre både det ene og det andre forbudet. Dette ropet på tydelighet fra myndighetene kan være berettiget i enkelte tilfeller, men vi må i mye større grad ta ansvar gjennom frivillig atferdsendring.

I et større bilde er det også et stort nederlag for et fritt land som Norge, dersom vi over tid opprettholder, eller innfører flere, strenge tiltak. I et innlegg i Dagbladet tirsdag krever for eksempel medisinprofessor Bjørg Marit Andersen økt karantenetid, økt sosial avstand, økt grensekontroll og munnbind eller maske. Hun har medisinsk belegg for kravene, men her er det altså mange råd som kommer i konflikt med hverandre.

Verken medisinere eller andre faggrupper kan regulere hva som skal være lov eller ikke lov i Norge. Det er i kriser den liberale rettsstaten må vise seg fram og veie ting mot hverandre. Noen av de strenge tiltakene har vært nødvendige nettopp for å bevare rettsstaten, men det er en syltynn balansegang før vi bikker over i et mer trykkende regime.

Alle har ansvar i denne vanskelige situasjonen. Ikke minst må hver og en være bevisst på å hindre at smitten brer seg til eldre og andre utsatte grupper. Skal ansvaret bli tatt på alvor, må vi også unngå at bølgen av forordninger bare får symbolkraft. Da mister folk tilliten til de reglene som virkelig er viktige. Det norske systemet, der menneskerettighetene er grunnlovsfestet, vil også svekkes. Den faren skal vi ikke utsette oss for.

Publisert: