Rett til å ytre seg

LEDER: Ytringsfriheten må gjelde også i helsesektoren. Det må være stor takhøyde for å si fra om noe som er galt.

Koronapandemien har gitt en uforutsigbar og krevende arbeidshverdag for flere av de ansatte ved sykehuset.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Mange er redde for å si fra, sa kreftsykepleier og tillitsvalgt Gudrun Therese Eiane til Aftenbladet fredag. Hun opplever at det er et dårlig ytringsklima ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Koronapandemien har gitt en uforutsigbar og krevende arbeidshverdag for flere av de ansatte ved sykehuset.

Eiane mener man raskt blir stemplet som «bråkete» hvis man ytrer seg om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og har fått beskjed av sine ledere om at hun støyer for mye når hun prøver å si fra om bedre prosesser rundt endringer den siste tiden.

Fungerende kommunikasjonsdirektør ved SUS, Mirjam Klingenberg, skriver i en mail til Aftenbladet at sykehuset ikke kjenner seg igjen i kritikken, og sier at åpenhet og dialog er den forutsetning for trygge og gode helsetjenester.

Men dette er ikke første gangen denne problemstillingen kommer opp. Også tidligere har Aftenbladet skrevet at det har fått konsekvenser for ansatte ved SUS som har varslet om feil.

Blant annet i 2014, da erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen varslet og uttalte seg om høy tvangsbruk ved psykiatrisk divisjon i Stavanger.

LES OGSÅ: Varsling er en risikosport!

Helsepersonell har, etter helsepersonellovens paragraf 17, plikt til å varsle om forhold som kan gå ut over pasientsikkerheten. De har også rett til å mene. Dette er fastslått i grunnlovens paragraf 100, som sier at ytringsfrihet skal finne sted for alle borgere.

En undersøkelse fra Fafo i 2018 viser at 16 prosent har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde ha vært stoppet, og drøyt fem av ti varsler om dette. Den viktigste grunnen til å la være å varsle er frykt for konsekvensene.

I 2018 kartla Fagbladet hvordan offentlige ansatte i Norge opplever sin ytringsfrihet. 54 prosent svarte at de ikke visste om det var akseptabelt å delta i den offentlige debatten med fagkunnskap de har skaffet seg fra jobben. Rundt hver fjerde spurte har opplevd begrensning av ytringsfrihet.

Eiane sier hun tror mange er redde for å bli straffet ved å bli fratatt arbeidsoppgaver, bli irettesatt av leder eller få dårligere turnus.

En fryktkultur, der de ansatte er redde for represalier dersom de tør å ytre seg og utfordre ledelsen er ingen tjent med. Aller minst pasientene.

Dersom de ansatte er redde for å si fra om kritikkverdige forhold, skjer det ingen læring og de samme feilene vil gjenta seg om og om igjen. Helse Stavanger og andre helseforetak er tjent med å ha ansatte som tør å påpeke mangler og feil, som igjen kan føre til læring.

Et helseforetak skal først og fremst ta vare på pasientenes sikkerhet, ikke sitt eget omdømme.

Les også

Sykepleier mener SUS-ansatte får munnkurv: – Mange er redde for å si fra

Publisert: