Riktig vedtak om drikkevann

LEDER: Det var riktig av statsråd Tina Bru (H) å skjære gjennom i saken om ny drikkevannskilde for Stavanger-regionen. Nå er det viktig å skape ro gjennom garantier til de berørte grunneierne.

Birkelandsvatnet (Storavatnet) i Bjerkreim blir ny råvannskilde for Stavanger-regionen. Det er et riktig og viktig vedtak, mener Aftenbladet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Etter en lang og krevende saksbehandling skjærer olje- og energiminister Tina Bru, som er den ansvarlige statsråden, nå gjennom og bestemmer at Birkelandsvatnet (også kjent som Storavatnet) i Bjerkreim kommune skal være ny råvannskilde for Stavanger-regionen, som utgjør det tredje største byområdet i Norge.

Dette er en riktig beslutning. Vi er vel kjent med den lokale motstanden mot valget av Birkelandsvatnet, og vi har forståelse for enkelte av de innvendingene aksjonsgruppen og Bondelaget har framført, men vi mener at dette skal kunne la seg løse på en fornuftig måte.

Trygghet for en sikker og ren vannkilde, som er stor og robust nok til å tåle år med ekstrem tørke, er helt avgjørende. Eksemplene i nyere tid på konsekvensen av dårlig drikkevannskvalitet, som vi har sett i Bergen og på Askøy, er en illustrasjon på dette.

Pris spiller naturligvis også en avgjørende rolle. Birkelandsvatnet er en rimeligere utbygging enn alternativene, men prislappen for det interkommunale selskapet IVAR kommer likevel på rundt en halv milliard kroner. Penger som skal betales av kundene.

Motstanderne frykter, med en viss rett, at det kan oppstå situasjoner i framtiden som legger bånd på grunneiernes mulighet til å drive matproduksjon. Vil innbyggerne i Stavanger-regionen protestere på at det beiter husdyr i nedslagsfeltet til vannet? Vil det bli lagt hindringer i veien for å investere i videreutvikling av eiendommene ved vannet? Mattilsynet har vurdert at restriksjoner ikke vil være nødvendig i overskuelig framtid.

IVAR bygger et moderne renseanlegg ved Langavatn nær Ålgård, vannet som tidligere var hovedvannkilde for regionen. Dette anlegget skal sørge for jevn og god kvalitet på drikkevannet som hentes i rør fra Birkelandsvatnet. Det er altså ingen grunn til at det ikke skal kunne foregå landbruksvirksomhet ved Birkelandsvatnet.

Samtidig er det alltid slik at virksomheten ikke skal føre til at vannkvaliteten forringes unødig. Det følger av plan- og bygningsloven og forurensningsloven, som gjelder helt uavhengig av om vannet er råvannskilde eller ei.

Dette gjør oss sikre på at det er mulig å finne løsninger som ivaretar behovene på begge sider. Det er som nevnt avgjørende at regionen får en løsning i denne saken, og at denne løsningen ikke blir unødig kostbar. Og det er avgjørende at de berørte partene får forsikringer om at deres livsgrunnlag ikke blir truet av vedtaket dersom de forholder seg til de reglene som uansett gjelder.

Trygghet for en sikker og ren vannkilde, som er stor og robust nok til å tåle år med ekstrem tørke, er helt avgjørende
Publisert: