Fredspris uten brodd

AFTENBLADET MENER: Verdens matvareprogram (WFP) er en verdig vinner av Fredsprisen, men Nobelkomiteen kunne vært spenstigere i et kritisk år for verdensfreden og ytringsfriheten.

Arbeid mot sult er også arbeid mot krig, mener Den norske nobelkomiteen. Bildet er fra Etiopia, 2018.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Verdens matvareprogram (WFP), som er del av FN, er verdens største bistandsorganisasjon. Organisasjonen har vært nominert til Nobels fredspris en rekke ganger tidligere, og var også i år blant forhåndsfavorittene.

Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, sa i sin kunngjøring at det er en klar sammenheng mellom sult og væpnede konflikter, og at vi også stadig ser at overlagt utsulting av befolkninger blir brukt som ledd i krigshandlinger. Et aktuelt eksempel er den fem år gamle krigen i Jemen, der 20 millioner mennesker er i akutt matmangel.

Etter en nedgang i forekomsten av matmangel i verden har trenden i de aller siste årene igjen vist en negativ utvikling, og i fjor blir det anslått at 135 millioner mennesker i verden hadde for lite å spise på grunn av krig og væpnede konflikter.

WFP har, i likhet med mange andre FN-organisasjoner, jevnlig blitt kritisert for å være for byråkratisk og for å ha for høye administrasjonskostnader. Noe av denne kritikken er utvilsomt riktig, men det er fare for at det beste dermed blir det godes fiende. FN er for tiden og i all overskuelig framtid det eneste globale organet som kan løfte de aller tyngste prosjektene.

Reiss-Andersen understreker at WFP sliter med manglende finansiering, og mange vil automatisk løfte pekefingeren mot USA, hvor Trump-administrasjonen har en gjennomgående fiendtlig innstilling til FN. Men da bør vi ikke glemme at USAid, landets egen bistandsorganisasjon, også er blant verdens største.

Ved noen tilfeller de seineste årene har Nobelkomiteen blitt kritisert for tildelinger som kritikerne mener ligger på siden av hva Alfred Nobel ønsket å belønne i sitt testamente. WFP er ikke et slikt tilfelle. Bekjempelse av krig og bekjempelse av sult er i svært mange tilfeller to sider av samme sak. Slik sett er WFP en verdig vinner.

Når vi likevel mener at Nobelkomiteen, nettopp i det dramatiske og på mange måter skremmende året 2020, kunne ha gjort et spenstigere valg, er det fordi komiteen dermed mister muligheten til å sette dagsorden.

I en tid hvor ytringsfriheten er under sterkt press over hele verden, der presidentene i supermaktene USA, Russland og Kina alle er autokrater med liten respekt for det frie ord og den frie pressen, og hvor koronapandemien har blitt brukt som påskudd til å innskrenke borgernes grunnleggende rettigheter i mange land, kunne det vært på sin plass å for eksempel påskynde arbeid for ytringsfrihet, pressefrihet og politisk frihet.

På den annen side er det bare ett år til neste gang, og verden har dessverre neppe blitt mye bedre i løpet av den tida. Vi gratulerer WFP med prisen og med organisasjonens viktige arbeid.

Bekjempelse av krig og bekjempelse av sult er i svært mange tilfeller to sider av samme sak. Slik sett er WFP en verdig vinner
Publisert: