Tillit med holdbarhetsstempel

AFTENBLADET MENER: Regjeringen får nærmest unison støtte fra rogalendingene for sin koronapolitikk. Det er likevel for tidlig å konkludere.

Bent Høie fikk Aftenbladets statuett 2020 for sin måte å håndtere pandemien på i fjor, men må forberede seg på kritikk.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 619 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Allerede 14. april kan bildet snu. Da kommer den bredt sammensatte koronakommisjonen med sin rapport. Etter at opposisjonen hittil bare i liten grad har nådd gjennom med sin kritikk, vil den bruke rapporten for det den er verd i sin jakt på kritikkverdige avgjørelser. Smittevernberedskapen og vaksinepolitikken er temaer som kan få temperaturen til å stige.

Onsdagens aftenbladmåling, utført av Respons, viser at over 70 prosent av velgerne i Rogaland mener at regjeringen har håndtert koronapandemien på en god måte. Ikke overraskende er begeistringen størst i regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, der opp mot 90 prosent av deres velgere i Rogaland mener regjeringen har håndtert pandemien svært godt eller ganske godt.

Les også

Koronaskryt fra Rogaland i ny måling – men gründerprofil er utrolig skuffet

Les også

Stadig flere barn og unge trenger psykisk helsehjelp: – Økning i volds- og overgrepsproblematikk

Les også

Drastisk økning i bekymringsmeldinger i idretten – Flere barn og unge sliter med spiseforstyrrelser

De andre partienes velgere er heller ikke spesielt misfornøyde, men et stykke fra euforien. 70 prosent at Ap’s velgere mener håndteringen har vært god, mens 23 prosent svarer «verken god eller dårlig». Synlig misnøye finner vi stort sett bare i fløypartiene Frp og Rødt, der rundt 20 prosent av velgerne sier at håndteringen har vært «ganske dårlig» eller «svært dårlig».

Målingen bekrefter inntrykket fra Aftenbladets tillitsmålinger i fjor høst. Den gangen spurte vi innbyggerne i Stavanger og Sandnes om de var fornøyde med kommunenes innsats, noe de i svært stor grad var. Misnøye var nesten ikke å spore.

Dette er tillitserklæringer. Pandemien har vist at innbyggerne i høy grad har innrettet seg etter både regler og anbefalinger.

Åpenhet er en grunn til dette. At bekymringene rundt bivirkninger knyttet til vaksiner er kommunisert ut, er eksempel på noe som kan ha styrket tilliten til myndighetene. Viser kommisjonens rapport mangel på åpenhet, vil inntrykket svekkes.

Regjeringen, og særlig helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), har hele tiden vært åpne på at koronaen er en arena de har visst lite om og at de helt sikkert har gjort feil. Denne tilnærmingen kan også ha bidratt til å øke tilliten.

Likevel er tillitsforholdet i spill når tiltaksiveren tar overhånd. Forslaget om å åpne for portforbud var et eksempel på det. Den nye ordningen med obligatorisk karantenehotell for utenlandsreisende, er også svært betenkelig. Fartsblindhet hos myndighetene og tiltakstrøtthet i befolkningen er derfor store faremomenter i den videre håndteringen, for dagens tillit har ikke evig holdbarhet.

Publisert: