• Max ROSEREAU / MAXPPP

Aftenbladet mener: Det kriminelle arbeidslivet må bekjempes

LEDER: De samarbeidende partene fortjener alle ros for innsatsen mot kriminelle arbeidsgivere. Tiltak virker, men de som jukser kommer til å fortsette å prøve.