• I femti år har barnetoget i Stavanger helsa resten av Norge med fleire enn eitt flagg. Her frå 2014. Jarle Aasland

Ein hån mot det vi feirar

LEIAR: Vi kan ikkje feira Grunnlova 17. mai med unødvendige forbod. Som å forby andre flagg enn det norske i barnetoget.