En varslet krise

AFTENBLADET MENER: Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi. Dette er alvorlig, mener Koronakommisjonen. Enda mer alvorlig er det om denne lærdommen ikke får konsekvenser for beredskapen i framtiden.

Norge hadde ikke tilstrekkelig med utstyr på lager da koronapandemien traff oss. Det er alvorlig, sier Koronakommisjonen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Lagrene for smittevernutstyr var mer eller mindre tomme i Norge da koronapandemien slo inn over verden ved årsskiftet 2019/20. Og det til tross for at potensialet for en global pandemi var blant de mest sannsynlige scenariene i den nasjonale trusselvurderingen.

De norske sykehusene hadde heller ikke den beredskapen på plass som trengtes da alarmen gikk.

Dette er kanskje den aller mest slående konklusjonen i den - foreløpige - rapporten fra den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen onsdag ettermiddag.

Rapporten er lang og grundig, og den presenterer en liste på 17 hovedbudskap. Blant disse er altså budskapet om at Norge, til tross for at vi er et søkkrikt land med en liten befolkning, ikke hadde beredskapslagre til å håndtere et stort smitteutbrudd.

Kommisjonen mener også at nedstengningen av Norge som ble bestemt den 12. mars, skulle vært bestemt av regjeringen, ikke Helsedirektoratet. Kommisjonens leder, professor Stener Kvinnsland, sier at dette sannsynligvis var et brudd på Grunnloven.

De mer generelle konklusjonene i rapporten speiler hva vi visste fra før. Norge har et samfunnssystem som gir oss en fordel. Det handler om økonomiske ressurser, stor tillit mellom borgere og myndigheter og lang tradisjon for forpliktende samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Dette har bidratt til å holde smitte- og dødstallene nede.

Men det er også viktig og riktig at kommisjonen påpeker at krisen har rammet skjevt og urettferdig. Arbeidsledigheten har doblet seg, enkelte bransjer har måttet ta en uforholdsmessig del av den økonomiske byrden, og særlig barn og unge har blitt utsatt for store belastninger.

I det store og det hele framstår kommisjonens rapport som todelt. Mens den deler ut strykkarakter til forberedelsene, gir den bestått og vel så det til håndteringen i etterkant.

Når pandemien endelig er bak oss, og de nye rapportene kommer inn, er det helt naturlig at disse blant annet vurderer hva som ville ha vært annerledes dersom beredskapen hadde vært bedre. Ville mange liv kunne blitt spart?

Når kommisjonen også peker på at ingen har tatt ansvar for å vurdere hvordan vurdering av risiko i én sektor påvirker risikoen i en annen, vil dette muligens kunne gi anstøt til å etablere et overordnet organ som har til oppgave å gjøre nettopp dette.

En uklar ansvarsfordeling mellom Helsedirektoratet og departementet er noe som det bør være mulig å rette opp i til neste gang. For det blir en neste gang.

Til tross for at vi er et søkkrikt land med en liten befolkning, hadde Norge ikke beredskapslagre til å håndtere utbruddet
Publisert: