• Omsorgsapparatet.jpg Svein Olav Joakimsen

Barna er alltid uskyldige

LEDER: Flere enn foreldre og barnevern har ansvar når et barn dør av omsorgssvikt.