Fortid og framtid

Et funksjonelt og klimavennlig rådhus i Stavanger må telle mer enn å lage en eksakt kopi av det gamle.

  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
Rådhuset slik det var og slik det blir
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Et flertall i fylkesutvalget har valgt å droppe fylkesdirektørens foreslåtte innsigelser mot det nye rådhuset i Stavanger. Det var en klok beslutning.

La det være sagt med én gang: Vi anerkjenner at rådhusbygningen, som nå delvis er revet for å gi plass til et nytt og framtidsrettet rådhus, er en viktig arkitektonisk bygning i Stavanger. Og store deler av bygget er nettopp derfor bevart så langt det har latt seg gjøre.

Men rådhuset, som forhåpentlig skal vare i 40–50 år, må selvfølgelig også være et framtidsrettet bygg, både hva gjelder innhold og fasade. De ambisiøse klimaplanene for bygget, som inkluderer bruk av solceller i fasaden for å minske energibruken, er et godt eksempel på et slikt framtidsrettet tiltak.

Kommunen vil at de nye, grønne fasadeplatene med solceller skal ha lik størrelse/bredde, i stedet for ulik bredde, som på de opprinnelige fasadene. Kommunen ønsker videre at fasadepanelene skal monteres skråstilt i et sikksakkmønster, i stedet for flatt som opprinnelig, dette for å utnytte solcellepanelene best mulig.

Fylkeskommunen er regional vernemyndighet, og fylkesdirektøren mente at endringene gir det verneverdige bygget et helt nytt og endret fasadeuttrykk i forhold til opprinnelig.

Hvis disse innsigelsene hadde blitt tatt til følge, ville prosjektet måttet endres, med potensial for forsinkelser. Det var altså et flertall av de folkevalgte ikke med på.

Illustrasjonene som er lagt fram for å vise hvordan den nye vil bli seende ut, viser atter vår mening klart at byggets karakter ikke endres vesentlig. Det kan ikke være et mål at det skal settes opp en eksakt kopi av det gamle bygget, så lenge byggets karakter er beholdt. Og det mener vi altså at den er i det forslaget som foreligger.

Det betyr ikke at vi mener at debatten er uten verdi. Det er på mange måter bra at det finnes engasjement om byutvikling og byfornying. Debatten om det planlagte mediebygget på Nytorget (hvor Aftenbladet skal flytte inn) er et eksempel. Debatten om rådhuset er et annet.

Vekst og vern må alltid veies opp mot hverandre, og der planene på Nytorget innebærer riving av det gamle politikammeret, er så mye som mulig av det gamle rådhuset bevart. Ingen saker er helt like. Og politikammeret oppfyller ikke behovene til et moderne mediebygg.

Det er viktig og riktig at Stavanger får et rådhus som er framtidsrettet. Noen fasadeendringer må vi kunne akseptere, når de er nødvendige for å få dette til.

Publisert: