Syke barn skal ha hjelp

AFTENBLADET MENER: Alvorlig syke barn blir ikke friske hver helg. De skal ha forsvarlig hjelp hver dag.

Fem helseforetak stenger psykiatrisk barneavdeling i helgene. Det går ikke.
Publisert: Publisert:

11 år gamle «Tiril» har alvorlig anoreksi. Så alvorlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling for barn på Oslo Universitetssykehus. Men avdelingen er helgestengt. Hver fredag slokker de lyset og går hjem. Barna sendes også hjem. «Tiril» nektet å spise hjemme i helgene. Hun ble flyttet til akutt ungdomsavdeling, med alvorlig syke, også voldelige, ungdommer fra 14 til 18 år. Hun var redd, hun ble flyttet med tvang, med hjelp av politiet, og hun måtte tvangsmates med sonde.

«Tiril» har selvsagt blitt en sykere og reddere jente av tvangen. Manglende tilbud på sykehuset har altså ført til mer tvang mot et barn. Ikke bare en gang, flere ganger, med politi, med opptil 6 personer rundt henne på sykehuset for tvangsmating med sonde.

Moren mener det kunne vært unngått dersom jenta hadde fått bli på barneavdelingen. Hun var ikke mindre syk på en lørdag enn hun var torsdagen før og mandagen etter.

Fem foretak i Norge, blant dem Helse Stavanger, har ikke et døgnåpent tilbud for alvorlig syke barn i helgene. De blir sendt hjem. Foreldre kan bli sittende med et umenneskelig ansvar for å få mat i barnet sitt. Det påvirker alle aspekter ved familielivet, og må gjøre hjemmet til en kamp- og krisesone. Det er ikke holdbart for noen. Anoreksi er den dødeligste sykdommen i psykiatrien.

Helse- og omsorgskomiteen har denne uken levert en enstemmig innstilling til Stortinget, der de ber regjeringen sørge for at alle psykisk syke barn og unge under 13 år som har behov for det, får tilgang på døgnbehandling både i ukedager og i helgene.

Forslaget vil bli vedtatt i Stortinget neste uke. Det er nødvendig, men det er bare begynnelsen. Psykisk helsevern sliter med å skaffe nok fagfolk til å dekke behovet for hjelp. Vi vet det har blitt langt flere barn med psykiske lidelser i løpet av pandemien, og at det særlig meldes om økning i alvorlige spiseforstyrrelser, og blant svært unge barn.

Akkurat nå, ved sykehuset vårt (SUS), står 26 av 109 spesialiststillinger ledige i psykiatrien. Det er ikke fort gjort å få nok fagfolk på plass. I årevis har skiftende regjeringer sagt at psykiatrien skal prioriteres og styrkes. Syke barn og familiene deres betaler prisen for at de ikke får det til.

Vedtak i Stortinget og brev fra helseministre er ikke nok. Det vet alle som jobber med dette, også politikerne. Det må en grundig satsing til, også i helseforetakene, og det må nok penger til, både på kort og lang sikt. Vi kan virkelig ikke sende den regningen til alvorlig psykisk syke barn.

Publisert: