Viktig å være tydelig

AFTENBLADET MENER: Når folk opplever en krise, er det viktigste en regjering kan gjøre å styre trygt gjennom stormen. Sånn er det ikke nå.

Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen har ikke vært tydelige i kommunikasjonen rundt strømkrisen.
Publisert: Publisert:

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) annonserte i helgen at de vil framskynde den utvidede strømstøtten til husholdningene med en måned. I tillegg sa Støre at han vil se om det er mulig med en ordning for næringslivet.

Strømstøtteordningen til utsatte bedrifter er ikke i utgangspunktet regjeringens egen ide. Både opposisjonen, NHO, LO, Norsk Industri og næringslivet har bedt om dette en stund.

Det samme har skjedd med tidligere beslutninger. Det er ikke regjeringen selv som har kommet med dem. De har kommet på plass etter press fra opposisjonen, og i forhandlinger med SV.

Den første strømstøtteordningen for husholdninger kom før jul i fjor, og ble styrket etter press fra SV. Og det vart bondeorganisasjonenes press på Sp som førte til strømstøtteordningen til landbruket i januar.

Når noen begynte å ymte frampå om at mangelen på strøm her i landet kunne ha noe med kablene og eksporten til Tyskland og Storbritannia å gjøre, tok Støre først kablene i forsvar. Det var ingen planer om å stoppe eksporten.

Ikke før protestene fra både folk og opposisjon ble sterke nok snudde regjeringen. Nå sier de at de likevel se på om de skal begrense eksporten.

Det er klart at det er vanskelig å komme med løsninger som treffer alle riktig. Koronastøtteordningene har vist at det kan slå feil ut dersom støtten ikke prioriteres riktig.

Da kan det være helt riktig å bruke litt tid på å finne ut av det. Men samtidig er det viktig at landet styres med en hånd som føles trygg for folk. Og det er viktig at beslutningene som tas er forståelige og tydelig kommunisert. Nå er inntrykket at regjeringen handler først når protestene blir store nok.

I en krise er det vanlig at folket gir mer støtte til de som styrer, ikke mindre.

Sånn har det ikke vært under strømkrisen.

Og det viser igjen på meningsmålingene. Den siste målingen fra Norfakta utført for Nationen og Klassekampen viste at Ap’s oppslutning var på 22,2 prosent, og at Sp lå på 7,2 prosent.

Når regjeringen hele tiden skifter mening og ikke virker handlekraftige nok, skaper det mer usikkerhet i befolkningen.

Publisert: