Julepreken fra virkeligheten

LEDER: Sjelden har vi fått presentert bedre juleprekener i adventstiden enn i år - uten å vite at det var akkurat det det var!

«Arne Viste (bilde) og Gunnar Stålsett har gitt liv og mening til begreper som omsorg, fellesskap, nestekjærlighet og medmenneskelighet.»
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Midt i flommen av kriser og elendighetsbeskrivelser fikk vi nyheter som forteller langt mer enn enkeltsaken de omhandler. Det gjelder Arne Vistes sak fra oktober, gjenfortalt og videreformidlet flere ganger også i desember. Mannen som med vitende og vilje ansatte ureturnerbare asylsøkere, gav dem mening og en lønn til å leve av – og dermed brøt loven.

Les også

Arne Viste ble dømt for å ansette asylsøkere uten lovlig opphold – anker dommen

Les også

Stålsett etter dommen: – Vi kommer styrket ut

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett har gjennom en mangeårig ansettelse av en ureturnerbar asylsøker i sitt private hjem, også bidratt til å gi et medmenneske et verdig liv. Også det ulovlig. Både Arne Viste og Gunnar Stålsett har fått sin dom. Felles er at de har massiv folkelig støtte for sine handlinger. De har begge gitt oss hver sin preken til ettertanke inn i den store julehøytiden.

I et sivilisert samfunn må det finnes en grense for hvor dårlig man behandler mennesker, hvor usynlige man gjør dem, og hvor utstøtte de kan bli. Viste og Stålsett mener den grensen er brutt, og fant det derfor nødvendig å bryte loven. En følge er at de blir straffet for det, en annen følge bør være at vi igjen diskuterer hvor de grensene skal gå.

Les også

– Det er så mange mennesker i Norge som blir utnyttet

De to historiene har en tilleggs-dimensjon: Arne Viste har definert seg som en i teologisk forstand sterkt konservativ kristen godt forankret i indremisjonen (IMI-kirken). Gunnar Stålsett har med sitt virke internasjonalt og som biskop framstått som svært liberal i teologisk forstand. De to har fremmet et felles budskap til oss andre i adventstiden om å bry seg om dem som vi ser trenger vår hjelp. Det er nestekjærligheten som knytter sakene sammen. Troen på at oppgaven handler om å hjelpe de som trenger det. De teologiske forskjellene er fortsatt store mellom de to, men ikke viktige.

Altfor mange ivrer etter å verne sitt eget politiske eller teologiske ståsted ved å skyve andre unna. Mange som ønsker å verne vår «kristne kulturarv» vil bygge gjerder og murer i den misforståtte tro at utestengelse er det som skal til. Men det er med verdier som med kjærligheten ellers: den må praktiseres for å kunne vokse seg sterkere og større. Alle forsøk på å bure verdigrunnlaget inne vil ende med at det tørker ut.

Arne Viste og Gunnar Stålsett har gitt liv og mening til begreper som omsorg, fellesskap, nestekjærlighet og medmenneskelighet. Og overført til vår politiske hverdag: inkludering gir bedre samfunn enn utestengelse.

Publisert: