Festivalene må reddes

LEDER: Festivalene i Stavanger og omegn er ikke bare en berikelse for kulturlivet, men en av mange små økonomiske motorer som må hegnes om og bevares.

Fra Utopia 2019. Det er viktig at myndighetene bidrar til å hjelpe festivalene gjennom krisen som er skapt av korona-pandemien, skriver Aftenbladet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I en artikkelserie belyser Aftenbladet betydningen av «Festivalbyen Stavanger» og de økonomiske ringvirkningene festivalene har i regionen. Selv om alle tall rundt pengebruk i slike sammenhenger nødvendigvis må være anslag, gir de en god pekepinn om at festivalene, i tillegg til å være en berikelse for byens kulturtilbud, gir inntekter og levebrød i et overraskende stort omfang.

Tilreisende til festivalene legger, til forskjell fra cruiseturistene som både spiser og sover om bord i skipene, igjen penger både på overnattingssteder, spisesteder og i utelivet. Og siden festivalene fortrinnsvis har sin virksomhet i sentrum, vil også varehandelen nyte godt av flere folk i gatene.

Koronapandemien har ført til en rasering av festivaltilbudet denne sommeren, og dermed en ufrivillig test av de økonomiske ringvirkningene av nedstengningen.

ONS, som ikke først og fremst er en festival, opererer med tall som viser at hver festivaldeltaker bruker 3000 kroner under oppholdet i Stavanger. Dette skal gi en omsetning på 700 millioner kroner hos overnattingssteder, restauranter, transport, eventbyråer og så videre.

Utopia-festivalen, som foregår over to dager, har utført en spørreundersøkelse med et høyt antall deltakere. Hele 1200 personer har svart, noe som gjør undersøkelsen egnet til å si noe ganske presist om festivalens deltakere. Rundt 4000 av 12.000 daglige deltakere er tilreisende. Dette er blant funnene Utopias daglige leder Espen Y. Svendsen kan presentere:

  • 78 prosent hadde vært på nattklubb/bar
  • 56 prosent hadde bestilt mat fra restauranter
  • 21 prosent hadde sovet på hotell
  • 34 prosent hadde benyttet matbutikker eller kiosker
  • 20 prosent hadde handlet på klesbutikker

Dette forteller oss at festivalene, enten det er snakk om arrangementer i tilknytning til fagmesser og konferanser, eller det er snakk om rene kulturtilbud, er et segment av den lokale næringsmiksen som det er i byens interesse å hegne om.

Den ekstraordinære situasjonen som har ført til årets mange avlysninger kaller på ekstraordinære politiske handlinger. Mange av festivalarrangørene vil oppleve krevende økonomiske tider som følge av tapte inntekter. Det er nødvendig å bruke en rekke virkemidler for å sikre fortsatt drift i disse organisasjonene etter at situasjonen har normalisert seg.

Vi tar for gitt at lokale, regionale og nasjonale myndigheter samarbeider med næringen for å finne løsninger som sikrer overlevelse. Det vil regionen tjene på.

Festivalene er en del av den lokale næringsmiksen som det er i byens interesse å hegne om
Publisert: