Turisme truer villreinen

LEDER: Turistforeningen bør gjøre sitt ytterste for å tilpasse rutenettet sitt til villreinens behov. Vi har et særlig ansvar for å forvalte Europas siste villreinstamme.

Storsteinen turisthytte ligger midt i et trangt skar som er sentralt for at villreinen skal kunne flytte på seg. Det bekymrer naturforskerne. Og det bekymrer Aftenbladet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Storsteinen og Hovatn er to praktfullt beliggende turisthytter. Begge ligger i Bykle kommune i Aust-Agder, men drives og eies av Stavanger turistforening. Sammen med Øyuvsbu, som eies og drives av DNT Sør, er disse tre hyttene utpekt som spesielt problematiske for villreinstammen i Setesdal og Ryfylke, en stamme som teller rundt 3000 dyr.

Til sammenlikning teller villreinstammen på Hardangervidda rundt 10.000 dyr. Den norske villreinstammen er den eneste i Vest-Europa, og Norge har et spesielt ansvar for å forvalte den på en bærekraftig måte.

Derfor, mener vi, bør både Turistforeningen og andre interessenter gjøre sitt ytterste for å tilpasse sitt hytte- og rutenett til villreinens behov.

Vi har forståelse for at flytting av Storsteinen og Hovatn, som begge er svært attraktive hytter, vil være en bitter pille å svelge for turistforeningen. Begge hyttene har i dag relativt enkel adkomst fra Storvassdammen, i og med at den tidligere anleggsveien til Blåsjø er åpen for fri ferdsel om sommeren.

DNT Sør har allerede godtatt flytting av Øyuvsbu.

Vi mener at de berørte kommunene, sammen med Fylkesmannen, bør vurdere å begrense trafikken på denne veien, eventuelt stenge den helt for biltrafikk. Veien går midt i hjertet av villreinens leve- og trekkområder, områder som allerede er sterkt oppstykket av kraftutbyggingen.

Det er selvsagt ikke rettferdig å utpeke Stavanger turistforening som hovedsynderen her. Gjennom flere tiår har kraftutbygging, veibygging og ikke minst hyttebygging gjort innhogg i områder som tidligere var uberørt av større inngrep, og dermed lagt press på villreinstammen. Løpekjøring rundt større hytteområder, bruk av helikoptere og snøscootere og generelt økt bruk av fjellet bidrar alt sammen til å stresse og forstyrre villreinen.

Aftenbladet har tidligere i år støttet forslagene om nye nasjonalparker og verneområder i Rogaland. Blant annet har vi pekt på den iboende svakheten i et system som lener seg for tungt på lokal bestemmelsesrett. Da blir nemlig resultatet nesten alltid at lokale utbyggingsinteresser vinner fram, mens naturmangfoldet og vernehensyn taper.

Lytt til fagfolk. Dersom det beste for den unike villreinstammen er at vi «ofrer» to eller flere turisthytter, vil framtidige generasjoner takke oss. Naturen tilhører ikke bare oss, den tilhører i høyeste grad de dyrene som har sitt hjem der.

Publisert: