• Ingen veit om nokon kunne ha redda Siw.

Ikkje til å forstå

LEIAR: Det var ikkje lett å hjelpa Siw. Men det forklarar ikkje kvifor samarbeid mellom hjelparane var så vanskeleg.