• I mai 2018 la den politiske ledelsen i Sandnes fram forslaget til ny kommuneplan for bystyret. I den foreslår de 2900 nye boliger utenfor sentrum, og utenfor kollektivaksen. Bildet er fra Melsheiområdet. Jarle Aasland

Vi trenger stø kurs nå

LEDER: Når politikerne først forplikter seg til en avtale, må de også klare å forholde seg til den i neste omgang.