• I Norge får elever med annen språkbakgrunn enn norsk, svært lite morsmålsundervisning. Jarle Aasland

Språk kan gi utenforskap

LEDER: Tospråklige elever kan ha spesielle fortrinn. Men ofte oppstår det svakheter innen begge språkene.