Språk kan gi utenforskap

LEDER: Tospråklige elever kan ha spesielle fortrinn. Men ofte oppstår det svakheter innen begge språkene.

I Norge får elever med annen språkbakgrunn enn norsk, svært lite morsmålsundervisning. Foto: Jarle Aasland

 • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

En interessant forskningsrapport fra George Mason University i USA slår fast at det trengs opplæring i begge språkene i minst seks år for at tospråklige elever skal komme på samme nivå som enspråklige.

Og den undervisningen bør være av høy kvalitet. Rapporten blir vist til i en artikkel om tospråklige barn og unge i bladet Utdanning.

I Norge får elever med annen språkbakgrunn enn norsk, svært lite morsmålsundervisning. Teorien er at barna først skal lære seg norsk på et nivå som er godt nok til å følge undervisningen videre, og å ha
utbytte av den i alle fag. Da slutter morsmålsopplæringen.

Les også

«Rimelige eller urimelige språkkrav i arbeidslivet?»

Les også

Fra retting til læring

Mangelfull morsmålsopplæring

Problemet er imidlertid at tospråklige barn i flere tilfeller har mangelfull morsmålsopplæring, og derfor sliter med å bli fullgode i norsk. Det kan handle om begreper, og om evnen til å oppfatte ulike abstrakte framstillinger. Begrepsapparatet er viktig for å kunne oppfatte alle nyanser som norsk tross alt har.

Vi snakker ofte om å kunne «lese mellom linjene», oppfatte enkelte ord og uttrykk som kan ha ulik betydning i ulike sammenhenger og så videre.

Det er for eksempel ikke alle tospråklige elever som tar til seg budskapene som ligger i tradisjonelle norske eventyr – enten vi snakker om tydelige budskap eller skjulte sådanne. Når begrepsforståelsen blir snevrere enn hos andre barn, mister man også lettere interessen.

Professor Bente Ailin Svendsen ved senter for flerspråklighet ved UiO slår fast at grundig forskning bekrefter at tett oppfølging på førstespråket i skole og barnehage er viktig for å utvikle et godt
andrespråk.

Les også

Aftenbladet mener: Språk er viktig, men det er jammen arbeid også

Les også

Mangel på respekt for kvinners språk

For mange lykkes ikke

Språk er en hovednøkkel for å lykkes med integreringspolitikken. Mange tospråklige utvikler et godt norsk, men ikke alle. Det er for mange som ikke lykkes. Da kan norskkunnskapene være greie nok, men det mangler likevel et fullt utviklet språkverktøy. Utenforskap blir lett resultatet.

En bedre og mer langvarig morsmålsundervisning tidlig kan gi oss elever og studenter som både er dyktige nok i arabisk eller urdu eller et annet fremmedspråk, samtidig som de behersker norsk til fulle.

Da kan vi som samfunn dra stor nytte av norske innbyggere som kan delta profesjonelt i ulike settinger på alle disse språkene, med den verdien som dette gir i en globalisert verden.

Tett oppfølging på førstespråket i skole og barnehage er viktig for å utvikle et godt andrespråk.

Les også

 1. Slutt å snakke tull!

 2. Gje oss ein læreplan i norsk som held mål

 3. En afghansk sunnmøring

Publisert:
 1. Språk
 2. Skole og utdanning
 3. Barn
 4. Undervisning
 5. Leder

Mest lest akkurat nå

 1. Må betale over 2 mill. for å ha tent på hus

 2. Politiet skrev ut 1042 forelegg i storaksjon

 3. Ble kalt bort­skjemt dritt­unge i mail fra parke­rings­etaten

 4. Her kommer regionens flotteste anlegg for motorsport

 5. Nytt koronarelatert dødsfall på SUS

 6. Nasjonale råd og regler vil også gjelde på 17. mai: – Vi kan ikke glippe nå