Nord-Norgebane og stemmesanking

AFTENBLADET MENER: Å vedta at Nord-Norgebanen skal bygges er uansvarlig, og det lukter valgflesk lang vei.

En jernbane nord for Bodø har vært tema i flere omganger de siste tiårene. Denne uken stemte Stortinget for et forslag om å igangsette arbeidet med å realisere prosjektet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Stortinget stemte denne uken for et forslag fra SV og Frp om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.

En jernbane nordover fra Fauske har vært diskutert en rekke ganger siden 1961, da Nordlandsbanen til Bodø stod klar. På Stortinget har den vært støttet av Frp, SV, MDG og Sp.

Denne gangen var det Ap’s stemmer som avgjorde. I fjor mente Ap det samme forslaget var urealistisk, blant annet fordi pengene til prosjektet ikke skulle komme gjennom Nasjonal transportplan (NTP).

Men forrige helg vedtok Ap’s landsmøte at Nord-Norgebanen skulle utredes. Og så snudde de helt om og stemte for forslaget fra SV og Frp.

I ettertid virker det ikke helt som om partiene er enige om hva de egentlig stemte for. Ap sa at det fremdeles handlet om en utredning, mens Sp var tydelige på at dette var startskuddet for Nord-Norgebanen. Og at prosjektet godt kan godt ligge utenfor NTP. Det mener også fremdeles SV og Frp.

Les også

Regjeringens klimapolitikk fungerer

Les også

Nei til tursti, Ålgårdbanen må gjenåpnes

Dyr bane

Nord-Norgebanen er dyr. Jernbanedirektoratet la i 2019 fram en utredning hvor de slo fast at kostnaden for en full utbygging kunne komme i opp mot 140 milliarder kroner.

Ifølge beregningene vil denne banen aldri bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Tvert imot, den vil føre til et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Derfor rettet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sterk kritikk mot vedtaket, og sa at dersom dette realiseres står flere andre store prosjekter i fare.

Forsker ved NTNU, Morten Welde, sa til NRK at Nord-Norgebanen sannsynligvis er «Norges mest ulønnsomme transportprosjekt noensinne. Det gir veldig lite nytte for samfunnet, og i tillegg gir det en rekke negative virkninger for urfolk, natur og klima».

Både SV, MDG og Venstre har argumentert med at Nord-Norgebanen er et klimatiltak. Men i en kronikk skrev Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima, at det vil ta 31–37 år før utslippene knyttet til bygging er «spart inn».

Les også

Jernbane må prioriteres høyere

Les også

NTP-dommen i Rogaland: «Virkelig alvorlig». «En trist dag.» «Veldig glad.»

Valgflesk

Ap har hatt dårlig oppslutning i nord de siste årene. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i sin tale til landsmøtet forrige uke at siden partiet gjorde det dårlig i valget i nord og andre distriktsfylker for to år siden, måtte de utvikle en bedre distriktspolitikk.

Det levner liten tvil om at Ap’s snuoperasjon henger sammen med dette. Men å prøve å sanke flere stemmer i nord, forsvarer ikke den uansvarligheten det ligger i å gå inn for dette prosjektet.

Det eneste som er positivt med vedtaket denne uken, er at vi nå kan få en endelig utredning på hvor dårlig dette prosjektet egentlig er.

Publisert: