• Slik vil vi ikke ha det: Overfylte bossdunker skaper grapsete omgivelser og trekker til seg måker og dyr. Tommy Ellingsen

Bosset forsvinner ikke hvis vi ikke har et sted å kaste det

LEDER: Folk må ta mer ansvar for å rydde etter seg, men svaret på bossproblemer i friområdene er ikke å redusere antall bossdunker.