• Freweini Debesai fra Eritrea er en av syv kvinner som jobber som assistenter for Grete Pettersen på Ganddal. Strenge språkkrav for slike assistenter har skapt uro både blant de ansatte og for ekteparet Pettersen. Jon Ingemundsen

Aftenbladet mener: Språk er viktig, men det er jammen arbeid også

Leder: Språkkrav er viktig integreringspolitikk, men som alltid er det også en fordel å bruke sunn fornuft.