Aftenbladet mener: Språk er viktig, men det er jammen arbeid også

Leder: Språkkrav er viktig integreringspolitikk, men som alltid er det også en fordel å bruke sunn fornuft.

Freweini Debesai fra Eritrea er en av syv kvinner som jobber som assistenter for Grete Pettersen på Ganddal. Strenge språkkrav for slike assistenter har skapt uro både blant de ansatte og for ekteparet Pettersen.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Historien om ekteparet Pettersen i Sandnes er oppløftende og samtidig frustrerende. I Aftenbladets reportasje mandag forteller ekteparet om sine erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Etter at kona Grete fikk den alvorlige diagnosen ALS for fire år siden, har ektemannen Helge først kjempet for å få godkjent søknaden om personlige assistenter, slik at kona kan bli boende hjemme. Hun er avhengig av døgnkontinuerlig pleie. Sju assistenter, som alle er født utenfor Norge, skifter på å hjelpe Grete i hverdagen. I tillegg har hun hjemmehjelp.

Må kunne norsk

De siste ukene har han og de ansatte imidlertid vært bekymret. De har fått vite at kommunen krever at BPA-ansatte har bestått språktest på høyere nivå.

Denne saken er tilsynelatende løst på beste måte, ved at kommunen har gitt beskjed om at den ikke vil kreve språktest på B2-nivå likevel. Men saken er prinsipielt interessant likevel. For her er det to gode formål som kolliderer.

Les også

Helge hjalp sin syke kone i to år. I dag går syv assistenter inn og ut dørene

Rapporten om immigrasjon og sosial mobilitet fra Frisch-senteret, som ble offentlig i forrige uke, viste at innvandrere har tatt dårlig betalte jobber som tidligere ble gjort av nordmenn. Hovedårsaken til at det er slik, er arbeidsinnvandring som er gjort mulig av EØS-avtalen.

Men også asylsøkere som har fått opphold i Norge er villige til å ta upopulære jobber. Østeuropeiske håndverkere utkonkurrerer norske. Nordmenn plukker sjelden jordbærene sine selv. Stadig færre taxisjåfører og renholdere har norske aner. Etniske nordmenn står ikke i kø for å gjøre den jobben som Grete og Helge Pettersen trenger å få gjort.

Sunn fornuft

Det er av stor betydning for integreringen av nye borgere at det settes krav til språkopplæring, og at det settes krav til at mennesker som ønsker å bo her, kan forstå og uttrykke seg på norsk. Uten språk blir det nesten umulig å bli integrert i det norske samfunnet på en god måte. Derfor er det forståelig at både nasjonale og lokale myndigheter innfører krav og tester for å bringe på det rene om ansatte er flinke nok i norsk.

Men så var det dette med sunn fornuft. Det kan nemlig heller ikke være tvil om at arbeid er en vel så viktig del av integreringen. Målet må være at alle de som kan, får seg en jobb. Det er ikke bare god integrering, det sparer det offentlige for store penger.

Det ville vært meningsløst om en god ordning hadde blitt torpedert av formelle krav. Derfor er det meget gledelig at Sandnes kommune har brukt sunn fornuft, slik at Grete Pettersen får den hjelpen hun trenger.

Publisert: