• Nytt sykehus gir kontrakter verdt hundrevis av millioner kroner til lokale firma. Et eksempel til etterfølgelse, mener Aftenbladet. Pål Christensen

Aftenbladet: Ros til SUS for lokale kontrakter

Leder: Det er svært gledelig at lokale selskaper vinner kontrakter på det nye sykehuset. Slik har det dessverre ikke alltid vært ved store utbygginger.