• Mange drar på hytta, men noen bruker fortsatt påsken for må holde religiøse tradisjoner i hevd. Her fra korsvandringen i Stavanger, langfredag 2016. Pål Christensen

Ikke rør fridagene våre

LEDER: Noen har fått det for seg at Norge er et land med altfor mange fridager, mens andre mener vi har for mye fri rundt påske og pinse. Ingen av delene stemmer helt.