Reformer har en kostnad

LEDER: Et velkjent politisk triks for regjeringer er å skape reformer som synes, men som ikke koster noe.

Monica Mæland har nå som justis- og beredskapsminister ansvaret for politireformen. politimeldingen, som kom i forrige måned, varslet justeringer.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Nærpolitireformen, et begrep Aftenbladet tidligere har kritisert – selv om vi støtter hovedpunktene i reformen – inneholder elementer av dette. Særlig forslaget om å overlate fangetransport til private for å frigjøre polititjenestemenn som i dag settes til slike oppdrag. Tanken er at jobben likevel blir gjort, men av private vekterfirma. Politiet får dermed arbeidsdager frigjort, og vips har man flere politifolk uten at det betyr flere, kostnadsdrivende stillingshjemler til politidistriktene.

Les også

Politireformen må reddes

Les også

Erna Solberg (H): – Hvert eneste år har det blitt ropt varsku om færre ansatte og folk som skal sies opp i politiet. Hvert eneste år har politiets budsjetter vokst

Det har likevel en bakside. I et samfunn som vårt er det flere sentrale områder som skal og bør være offentlige. Mest tydelig gjelder dette politi- og justisvesenet og Forsvaret. Slik den norske modellen har utviklet seg bør det fortsatt være hovedregel innen utdanning og helse. Det lille elementet av privatisering innen politisektoren har med andre ord en tydelig ideologisk side.

Den høyredominerte regjeringen gjorde i sin tid et forsøk på noe tilsvarende gjennom friskoleloven. Ressurser skulle overføres fra den offentlige skolen til nye private grunnskoler. Gjennom test- og kontrollsystemer skulle ambisiøse foreldre kunne velge private friskoler for sine barn. Altså en form for delprivatisering av grunnskolen uten at det skulle koste noe. Også dette inneholder et sterkt ideologisk element.

Vi står fortsatt midt oppe i en usikker pandemitid. Er det noe månedene mars, april, mai og juni i år har lært oss, så er det hvor avhengige vi er av godt kvalifisert helsepersonell, dyktige og motiverte lærere og en handels- og forsyningssektor med stå-på-iver og serviceinnstilling.

De fleste av oss ser at vi av beredskapshensyn vil trenge flere spesialutdannede sykepleiere innen akutt- og intensivpleie. Også mer av avansert medisinsk-teknisk utstyr trengs for å bygge opp en tilfredsstillende beredskap. I skolen har vi sett ulike elevgrupper som har respondert ulikt på den situasjonen som oppsto da skoler ble stengt ned. Summen av erfaringer viser oss et behov for flere kompetente lærere til å møte morgendagens utfordringer.

Det er viktig å advare mot eventuelle forsøk på å møte slike utfordringer med økt privatisering for å unngå økt offentlig pengebruk. Den virkelige testen på god styring av nasjonen handler om at det offentlige har ansvaret for innbyggernes grunnleggende trygghet og sikkerhet. Det ansvaret består også når oppgaver settes ut til private aktører.

Publisert: