• Roboter og mennesker i sunn forening: Therese Nordbø, en robot som vandret rundt på Nordic Edge og robotens «mor», Anette Anfinnsen. Jon Ingemundsen

Ingen smart by uten smarte innbyggere

LEDER: Det beste med smartby-konferansen Nordic Edge er at den så tydelig har tatt inn over seg at digitaliseringen er til for innbyggernes skyld.