• Høringssalen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD. i saken fra Østerrike burde de hørt bedre etter. Richardsen, Tor

Muhammed trenger ikke beskyttelse

LEDER: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har denne uken kommet med en håpløs dom. En østerriksk kvinne ble bøtlagt for å krenke profeten Muhammed, og domstolen mener reaksjonen kan bli stående.