• «Sjølvsagt er ære her heilt misvisande - det er haldningar og handlingar som både er ærelause, skamlause, og grovt krimininelle,» meiner Aftenbladet. Bildet er frå ein demonstrasjon i Oslo i 2017. Til høgre Shabana Rehman i sekulær feministisk front. Bøe, Torstein / NTB scanpix

Viktig dom

LEIAR: For første gong har Høgsterett fastslått at det viktigaste motivet i ei straffesak var ære.