Viktig dom

LEIAR: For første gong har Høgsterett fastslått at det viktigaste motivet i ei straffesak var ære.

«Sjølvsagt er ære her heilt misvisande - det er haldningar og handlingar som både er ærelause, skamlause, og grovt krimininelle,» meiner Aftenbladet. Bildet er frå ein demonstrasjon i Oslo i 2017. Til høgre Shabana Rehman i sekulær feministisk front. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

 • Leiar
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Den syriske faren kom til Norge som kvoteflyktning i 2014. Etter kvart meiner han at han mister kontrollen over dottera på 16 - blant anna fordi ho blir kjærast med ein eldre gut.

«Jeg er en bikkje som ikke har slaktet henne og gått i fengsel. Hun må slaktes fra øre til øre», skriv faren i ei tekstmelding til sonen på 19, som han vil ha til å drepa systera. Han kallar dottera eit ludder og ei hore, han skriv til henne at han håpar ho skal bli tygd og spytta ut igjen. Sonen får beskjed om å drepa henne, for så å koma seg til Tyskland.

Lagmannsretten dømde faren til fengsel i eitt år og åtte månader, og i mars i år avviste Høgsterett anken frå faren. Høgsterett skriv at bakteppet for saka er ære og æresdrap. «Trusler med en slik bakgrunn må tas på største alvor, og det gjør seg gjeldende sterke allmennpreventive hensyn», skriv Høgsterett, ifølgje NRK.

Det er ein viktig dom. Dei som måtte bli utsette for slike groteske truslar frå familien, skal vita at dette ikkje er ei privatsak. Du står ikkje aleine. Anten du er dotter som ikkje får ta heilt sjølvsagde, viktige val i eige liv utan å bli truga på livet, eller du er sonen som blir pålagd å sørgja for at syster di ikkje får leva eit vanleg, fritt liv, og i verste fall blir bedt om å gjera deg sjølv til drapsmann.

Truslane har store omkostningar for den som blir utsette for dei. Dottera lever nå på hemmeleg adresse, og både ho og broren oppfattar at truslane gjeld på livstid.

Sjølvsagt er ære her heilt misvisande - det er haldningar og handlingar som både er ærelause, skamlause, og grovt krimininelle.

Dommen frå Høgsterett betyr også at politiet må ha kunnskap og kompetanse til å identifisera om ære og æresdrap kan liggja bak i framtidige straffesaker. I følgje fagspesialist Jasmina Holtan ved Stovner politistasjon i Oslo, er det ennå eit stykke veg å gå der.

Retten til likeverd, til sjølv å velja kva du vil tru på og kven du vil leva med, står sterkt i vårt samfunn.

Men også i vårt samfunn har vi tidlegare omtalt vald i familien som «husbråk» og saker der mor eller far har drept familien sin og seg sjølv som ein «familietragedie», når det eigentleg handlar om vald, drap og sjølvdrap.

Vald, truslar og drap skal omtalast, behandlast og straffast som det. Ingen, uansett bakgrunn eller rolle i familien skal gå rundt og tru at dette høyrer privatlivet til.

Les også

 1. Stortings-jukset er ødeleggende for tilliten

 2. Leder: Norge og Russland bør snakke mer sammen

 3. LEDER: Det er barselkvinnene som skal få flere valg, ikke de som kutter i sykehusenes budsjetter.

Publisert:
 1. Høyesterett
 2. Skam og ære
 3. Trusler

Mest lest akkurat nå

 1. Disse korona­reglene gjelder nå

 2. – Det er selvfølgelig en risiko, men vi må ikke la frykten ta oss

 3. Visninger kuppes – budrundene tar av

 4. «Ap og AUF misbruker 22. juli»

 5. Vi er uenige om mye, men enige om dette: Påstanden til Gjems-Onstad er grov og den er feil

 6. Ringen var ikke sluttet for Storm Juliussen. Han endret kostholdet og er klar for ny stor utstilling