Åtte tragedier – for få svar

AFTENBLADET MENER: Hva er grunnen til at flere unge dør på grunn av bruk av rusmidler og farlige legemidler? Det trengs bedre data for å analysere denne tragedien og sette inn tiltak.

Hva skyldes økningen i overdoser og dødsfall blant ungdom som har tatt rusmidler? Vi trenger bedre svar, mener Aftenbladet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Avdelingssjef for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Randi Mobæk, forteller om en negativ trend siden februar i år. Da begynte flere unge å komme inn til Stavanger universitetssjukehus (SUS) med forgiftning etter inntak av rusmidler og de så en økning i overdosedødsfall blant unge. De yngste er nede i 14-årsalderen.

I samme sak understreker Mobæk at undersøkelsen er uformell, siden tallene ikke er bekreftet av politiet. Tallene skiller heller ikke mellom overdoser, altså der brukeren ved et uhell har fått i seg mer av det aktuelle stoffet enn det som var meningen, og selvmord.

Det var åtte overdosedødsfall og/eller selvmord i forbindelse med rusmidler eller medikamenter blant unge i aldersgruppen 14 til 21 år i Sør-Rogaland mellom mars og mai i år, og uansett årsak er dette åtte for mange.

Det er vel kjent at sosiale medier har skapt en ny markedsplass for ulovlige rusmidler, og for legemidler som omsettes ulovlig. Dette er bare ett av en lang rekke eksempler på at den nåværende norske narkotikapolitikken ikke klarer å holde tritt med utviklingen i markedet.

Det er også vel kjent at mange stoffer som omsettes kan vise seg å inneholde noe annet enn det stoffet markedsføres som. Det ekstremt farlige opiatet fentanyl, som er 75 til 100 ganger sterkere enn morfin, tilsettes ofte til andre opiater. Fentanyl er billig, og leverandørene konkurrerer om å tilby så sterkt stoff som mulig.

Det er også avgjørende å skille mellom ulike typer ulovlige rusmidler. Overdosedødsfall er særlig knyttet til opiater som heroin og morfin, og legemidler som inneholder opiater. Dødsfall som resultat av bruk av for eksempel amfetamin, MDMA (ecstasy), eller kokain er mye sjeldnere.

Tall fra dødsårsaksregisteret viser at det i 2020 var 324 dødsfall knyttet til overdoser i Norge, mens det var 639 registrerte selvmord. Det har ikke vært over 300 overdosedødsfall i Norge siden 2004.

Saker som denne kan gi inntrykk av at helt nye grupper av unge mennesker nå kommer i kontakt med sterke narkotiske stoffer. Da er det viktig å spørre seg hvorfor.

Under pandemien har antall yngre med alvorlige psykiske helseplager økt betydelig. Kapasiteten i det psykiske helsevernet for barn og ungdom er sprengt.

Når svært unge mennesker dør som følge av at de har inntatt ulovlige rusmidler, er det avgjørende å finne ut om dette skyldes at de har hatt selvmordstanker, eller om det er snakk om at de var ute etter å ruse seg.

For å kunne sette inn tiltak mot disse tragiske dødsfallene, er det avgjørende med gode data om årsaker.

Under pandemien har antall yngre med alvorlige psykiske helseplager økt betydelig. Kapasiteten i det psykiske helsevernet for barn og ungdom er sprengt
Publisert: